CFP: Kontrowersje i skandale

Z kontrowersjami ludzkość ma do czynienia w zasadzie od zawsze. Choć z czasem stają się one normą i niekiedy przestają ostatecznie szokować, oburzać czy odstręczać, to ich wpływ na kształtowanie się kultury, obyczajowości, myślenia o świecie, ludzkiej psychice, a nawet stanowionych prawach lub metodach uprawiania polityki, jest niezaprzeczalny. Niejednokrotnie z kontrowersjami wiążą się też skandale, kategoria dość pokrewna, choć nie zawsze skutkująca pozytywnymi wynikami. Warto więc może o naukowy namysł nad tymi zasygnalizowanymi kwestiami, rozważenie ich w kontekstach historycznych, kulturowych, medialnych etc.? Organizatorzy konferencji zachęcają do przyjrzenia się m.in. takim zagadnieniom:

 • kontrowersja i skandal – definicje, koncepcje, dyskursy;
 • kontrowersje i skandale w kulturze – film, serial, muzyka, gry wideo, komiks, sztuki plastyczne, moda;
 • kontrowersje i skandale obyczajowe;
 • historia kontrowersji;
 • polityka vs kontrowersja i skandal;
 • historie skandali;
 • media, social media; plotkarskie serwisy medialne;
 • prasa dawniej i obecnie;
 • język kontrowersji;
 • wychowanie, szkoła, rodzina – a problem kontrowersji;
 • kontrowersje skandale w nauce (akademii);
 • przekręty i oszustwa;
 • kontrowersja  a formy wyrażania sprzeciwu;
 • skandalizujące biografie i autobiografie;
 • skandale a ekonomia i finanse;
 • prawo a kontrowersja;
 • psychologia skandalu;
 • kontrowersja a działanie celowe/ przypadek
 • tożsamość i kontrowersja;
 • płeć – kontrowersje, skandale;
 • skandale kryminalne i szpiegowskie;
 • mechanizmy skandalu.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji tematyki konferencyjnej, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została być może wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: kis.ekonferencja@gmail.com mija 2 kwietnia 2021 roku. Na podany adres należy przesłać:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji oraz publikacji pokonferencyjnej, przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 150 PLN. Po konferencji, organizatorzy przewidują – w zależności od liczby zainteresowanych – wydanie publikacji w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numeru monograficznego czasopisma naukowego.

Więcej informacji: www.konferencjaskandal.wordpress.com

Organizatorzy:

Instytut Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Komitet organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Sławomir Kuźnicki (Uniwersytet Opolski)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)